LT Talks Episode 13 – Kimon Fountoukidis

Kimon Fountoukidis – Founder/CEO at Argos Multilingual